Terugblik 2019

Hierbij een terugblik op het jaar 2019 van de Stichting STEM. 

Mooie opvallende zaken in 2019, in willekeurige volgorde: 

 • Samen met Saxion Hogeschool stappen gezet om STEM (of beter gezegd het differentiëren in contact) te integreren in de basisopleiding en in de minor Palliatieve Zorg. Net ook de eerste stappen gezet voor een interprofessionele minor t.b.v. mensen in de laatste levensfase. 
 • We hebben met de 5 trainers van STEM een prachtige ontwikkeling doorgemaakt. Missie, visie en aanpak staan als een huis.
 • We hebben een nieuwe website – die wordt begin maart officieel geïntroduceerd, je mag nu al best stiekem kijken; 
 • Op verschillende plekken hebben we door langjarige cont(r)acten het spreken over het levenseinde een duw kunnen geven. Concrete voorbeelden: 
  • Ipse de Bruggen – afdeling oud. Daar is het contact over het levenseinde met naasten, wettelijk vertegenwoordigers, etc. 
  • Hospice Scheveningen – waarin we veel aandacht hebben besteed aan de onderlinge verbinding tussen zorgverleners als het soms zo spannend kan zijn met familie; 
  • We zien in twee ronden vrijwel alle oncologieverpleegkundigen van het UMCU. 
  • HONK
  • Hospice Nieuwerkerk aan den IJssel
  • Adamas Inloophuis 
  • Etc. 
 • O ja, eigenlijk is iedereen enthousiast over onze trainingen en onze trainers. Veel gehoorde uitspraken: “Had ik dat maar eerder beseft!”, “Waarom is dit geen standaard onderdeel van de opleiding?”, “Hier kan ik echt concreet mee aan de slag.” We zijn verbaasd als we lager dan een 8,5 scoren.  
 • Het onderzoek van Motivaction wordt herhaald. Wíj kijken met zijn allen uit naar de resultaten. 
 • We hebben door middel van sponsoring een bijdrage geleverd aan de film ‘Contact’ die op een aantal plekken onderdeel gaat uitmaken van het opleidingscurriculum van huisartsen. 
 • Bert heeft het eerste exemplaar van een boek dat is geschreven door Diana Geers aangeboden gekregen, omdat zij zich zo geïnspireerd voelde door het werken met STEM. Lees het boek: Er is leven voor de dood. Een verpleegkundige-Sander-de-Hosson 😊.
 • We hebben in allerlei soorten en maten trainingen, intervisies gegeven en projectleiding uitgevoerd, bezocht door een ongeveer 2200 mensen. Hiervoor zijn in totaal 50 facturen verstuurd en bevriende train(st)ers hebben hun eigen bijdragen geleverd. 
 • Er staan op dit moment ruim 1000 gebruikers online van onze e-Learning – overigens een nieuwjaarsaanbieding – met de kortingscode STEM2020 kan je de training in de maand januari gratis doorlopen – normaal gesproken € 7,50!
 • Ruim 300 mensen hebben een bestelling geplaats voor een of meerdere wensenboekjes, STEM-waaiers of anderszins. 

Dit alles resulteert in dat de inkomsten van de Stichting net iets boven de € 51.000,00 zitten. Waarvan een deel is gaan zitten in het bemensen van het secretariaat, in de aanschaf van materiaal, het verbeteren van de website en wat sponsoring. Het grootste brok gaat echter zitten in de inhuur van trainers. Zij dragen overigens 20% af om de Stichting drijvend te houden. In eerdere jaren lag dat percentage op 35%, hetgeen niet langer reëel was gezien de grote onbetaalde inspanningen die we telkens met elkaar leveren. Zoals we overigens elk jaar van ons bestaan hebben gedaan, publiceren we onze jaarcijfers op onze site. We voelen ons ook daartoe verplicht aan onze opdrachtgevers én aan degenen die ons overeind hebben geholpen. 

We kijken uit naar een mooi 2020, met als eerste hoogtepunt ons uitgestelde symposium op 2 maart aanstaande 15.00 uur in Gouda. Als je geïnteresseerd bent dan ben je welkom: www.stichtingstem.info

Wij wensen als trainersclub van Stichting STEM, jullie allemaal een contactrijk 2020 toe en dat we elkaar veel en intensief mogen treffen. 

Namens de trainers en de Raad van Toezicht, 

Bert