STEM team

Het STEM team

Het STEM team bestaat uit gepassioneerde, ervaren en deskundige mensen (trainers en opleiders, veranderkundigen, projectleiders, facilitators, intervisoren), met een veelal brede ervaring in de palliatieve zorg. Door actuele werkzaamheden in het veld van palliatieve zorg, intervisie, onderzoek en veldraadpleging blijft het STEM team zich verder ontwikkelen. 

Bert Buizert

Ik word er vaak gelukkig van als ik door verbinding een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeltocht van mensen en organisaties. Zeker als dat gaat over onderwerpen die er écht toe doen. Die gaan over wat ons mensen maakt. Ik ben een man met een scherp oog, met het nodige overzicht en ruim 20 jaar ervaring in het ondersteunen bij/van verandering. Soms leidend, altijd dienend. Ik vertrouw vol op mijn hart én mijn verstand, op ruimte én doorpakken, op benen op tafel én plannen maken, op voelen én cijfers, op creativiteit én gewoon doen, op zacht én hard.
Bekijk hier het filmpje waarin Bert over STEM vertelt!

Jacqueline Tijhaar

Praten over de dood blijkt geen makkelijk onderwerp te zijn. Bijna elke dag hoor ik, als coördinator van netwerken palliatieve zorg, verhalen van zorgverleners over de gevolgen van het niet bespreekbaar maken van de dood. En toch is bekend dat mensen dit willen weten. Niet voor niets is dit een van de essenties van het kwaliteitskader palliatieve zorg. Vanuit STEM kan ik deelnemers handvatten geven over hoe ze de gesprekken kunnen voeren. Hoe begin je? Hoe sluit je aan bij de verschillende waarden en belevingen van mensen? Hoe maak je contact en kom je in verbinding. Alles wat ik in mij heb, zet ik in tijdens mijn trainingen: liefdevolle nieuwsgierigheid, humor, aandacht, kennis, professionaliteit en ruim 30 jaar zorg- en levenswijsheid.  
Bekijk hier het filmpje waarin Jacqueline over STEM vertelt!

Nanda Gilden

Met een open hart, doelgericht, vanuit verbinding, zorgvuldig, respectvol, rustig en warm. Het geeft mij een enorme voldoening als ik kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van mensen die zich inzetten voor het mooier maken van deze wereld. Klein of groot, mens- of omgeving gericht. In teams, binnen (en tussen) organisaties, of gewoon individueel. Blij met wat ik zelf ook iedere keer weer leer. 
Bekijk hier het filmpje waarin Nanda over STEM vertelt!

Caroline Iordens

Al ruim 25 jaar ben ik werkzaam in de palliatieve zorg. Was het aanvankelijk de Stichting Elisabeth Kubler Ross, sinds 20 jaar werk ik in een hospice als palliatief verpleegkundige. Mijn eigen verlies ervaring op jonge leeftijd heeft me bewust gemaakt van het belang van "je veilig en gehoord" voelen als het leven onder een vergrootglas komt te liggen. Aansluiten bij de ander in horen en zien, in doen of laten is mijn "core" business zowel voor STEM, als aan het bed of in mijn coachings praktijk.
Bekijk hier het filmpje waarin Caroline over STEM vertelt!

Bo van Aalst

Geboren in een Brabants dorp in 1985 en sinds 2015 woonachtig in de mooie groene Achterhoek. Naast moestuin en gezin houd ik mij bezig met van alles wat te maken heeft met mens en ziekte, kwetsbaarheid en de dood. Verbinding is hierbij een rode draad. Hoe komen wij in verbinding met onszelf en met de ander? Hoe vieren wij het leven in tijden van verdriet?
Bekijk hier het filmpje waarin Bo over STEM vertelt!